logo

Win een barbecue


win een barbecue

8.2 De deelnemende supermarkt behoudt zich het recht voor om een alternatieve winnaar te selecteren indien een winnaar een van deze Voorwaarden heeft geschonden.
1.4 Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op /Privacy-Policy en /nl-NL/Contact/Disclaimer zijn van toepassing op de Actie voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.
The Bastard, grillen is een feest met The Bastard!View the embedded image gallery online.6.2 Door deelname aan de Actie verklaart u dat u de enige rechthebbende bent op de intellectuele-eigendomsrechten op alle materialen en informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerpen, recepten en afbeeldingen, ongeacht de wijze van indiening (bijv.8.4 De Actie-inzending en bijbehorende materialen kunnen zonder voorafgaande toestemming door Heinz voor intern gebruik en priv├ęgebruik worden gebruikt.De dressings van Cardinis zijn ideaal voor bij de BBQ.U vrijwaart Heinz tegen eventuele vorderingen van derden met betrekking tot de Materialen.5.3 De desbetreffende supermarkt bepaalt de wijze waarop de Prijs wordt uitgereikt, het moment van uitreiking van de Prijs en binnen welke tijd de Winnaar moet reageren op de bekendmaking van het winnen van de Prijs.Heerlijk door de salade, als dipsaus ├│f als marinade voor kip.Deelnemers dienen zelf na te gaan of de actie nog loopt, zoals beschreven in artikel.3.Daarom hebben wij een vlammende actie voor jullie.10.4 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.De Big Americans on-pack verpakkingen zullen vanaf week 15 automatisch instromen met de bestaande EAN-code.
Inzendingen met onjuiste informatie nemen niet deel aan de Actie.
De prijs kan niet geretourneerd worden en is niet-overdraagbaar discount code not on the high street november 2018 en de prijs kan niet worden omgeruild tegen geld.
Voorts hebt u het recht om te eisen dat Heinz persoonsgegevens wijzigt of verwijdert.Artikel 9 Contactgegevens.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met:.J.7.2 coupon codes for orbitz Voor zover de juridische eigendom van alle dergelijke intellectuele-eigendomsrechten niet van rechtswege bij Heinz berust, draagt u hierbij over en cedeert u aan Heinz alle wereldwijde rechten, eigendommen en belangen ten aanzien van dergelijke welke overdracht en cessie hierbij worden aanvaard.Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website.Heinz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de Winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de acceptatie en uitreiking van de prijs.1.2 Personen onder de 18 (achttien) jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.
2.6 Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap