logo

Thebe pas korting
thebe pas korting

over.
Vervolgens wordt er een afspraak gepland bij de verpleegkundig specialist of sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater.
Geerling, verpleegkundig specialist GGZ, teamleider scbs, Uitgebreidere informatie almere Flevoziekenhuis, POP-poli, Extra Zorg poli POP-poli Doelgroep Vrouwen met kinderwens en zwangeren verwezen door huisarts of verloskundige met psychiatrische problematiek en al dan knipmodellen kort haar niet gebruik van psychofarmaca eerder als traumatisch beleefde bevalling al dan niet gevolgd.Vraag dan Saar aan Huis.Afspraak bij een van de gynaecologen via de polikliniek gynaecologie: 517835.Ook is hier de folder POP-poli te downloaden.De bedoeling van de POP-poli is advies te geven in een zo mogelijk eenmalig consult zonder overname van zorg.De huisarts en verloskundige krijgen bericht van het advies van het POP-team. Verwijzers betrokken bij de behandeling van de psychiatrische problematiek van patiënten kunnen ook direct verwijzen naar de polikliniek van de afdeling Ziekenhuispsychiatrie.Het POP adviescentrum bestaat uit 4 onderdelen: Een multidisciplinair poliklinische voorziening voor advies aan zwangere vrouwen Een multidisciplinaire klinische voorziening: een klinisch kraambed Nacontrole tot drie maanden op de kinderpolikliniek Informatie op de website voor zwangere vrouwen, kraamvrouwen en zorgverleners Verwijzing: Telefonisch, via de polikliniek.DM Broekhuijsen en dhr.Aanmelding: Patiënten kunnen verwezen worden naar de POP-plus poli door de huisarts, verloskundige of psychiater.Beschutte bevalling (opname op MBU, klinische bevalling in Zuwe Hofpoortziekenhuis, kraamperiode op MBU) Samenwerking met gynaecologen en kinderartsen Hofpoortziekenhuis.Daarna ontvangen alle leden van de KBO een nieuwe hard plastic ledenpas (zoals een bankpas die duurzamer is dan uw huidige pas.
Aanbod, intake bij de POP poli, GGZ NoordHolland Noord, locatie MCA, afdeling psychiatrie.
Psychiatrische risicofactoren: -Een eerder doorgemaakte psychiatrische ziekteperiode bijvoorbeeld bij een zwangerschap of bevalling -Psychiatrische stoornissen bij bloedverwanten Obstetrische risicofactoren -Ongeplande of ongewenste zwangerschap -Een eerder moeizaam of gecompliceerde doorgemaakte zwangerschap of bevalling -Algemene risicos zoals alleenstaand moederschap en een gebrekkig sociaal netwerk Wat houdt.
Een multidisciplinair team bestaande uit een psychiater (dhr gaard een gynaecoloog (dhr Boer) en een kinderarts (mevr.
Brief met medische gegevens faxen naar 023? Vrouwen met een kinderwens of zwangeren, die psychiatrische medicatie gebruiken.Adres: Secretariaat Gynaecologie, onder vermelding van POP Postbus LA tilburg Fax: Contactpersoon/contactpersonen.Indien mogelijk wordt de partner actief bij de behandeling betrokken.Opname op moeder-baby unit: deze unit is speciaal bedoeld voor moeders met een psychiatrische stoornis bijvoorbeeld een depressie.Doelgroep, vrouwen met psychiatrische problemen (in de voorgeschiedenis of met belaste familie anamnese verslavingsproblematiek of multipele psychosociale problemen, die zwanger zijn, zwanger willen worden, of pas bevallen zijn.
Advies van voor de conceptie tot 3 maanden post partum Multidisciplinair team: Psychiater, gynaecoloog en kinderarts, zo nodig uit te breiden met andere disciplines Nauwe samenwerking met/ goede terugkoppeling naar de huisarts en/of eerste lijns verloskundige Behandeling psychiatrische  ziektebeelden rondom de bevalling Diverse vormen van.
Dit is noodzakelijk bij de voorbereiding van het spreekuur.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap