logo

Studie voucher
studie voucher

Voucher jest wany bezterminowo.
Wprowadzilimy zmian w voucherach.
Midzy innymi dlatego, e pozwalaj nam zapamita Twoje preferencje dotyczce przegldania naszej strony.Przypominamy, e mona wykupi u nas vouchery na dowolne usugi studia.Voucher dostarczany jest w formie elektronicznej w cigu 24 godzin od zarejestrowania wpaty.W przypadku braku moliwoci uczestniczenia w wykupionych warsztatach Uczestnik moe wskaza inn osob, która bdzie uczestniczya w tych warsztatach zamiast niego.Voucher jest estetyczny, wykonany z kartonu, rozkadany, dwustronnie zadrukowany, zapakowany w brzow ozdobn kopert.Organizator nie odpowiada za bdy Uczestnika powstae podczas dokonywania patnoci wskutek niezastosowania si przez buy gift vouchers online india Uczestnika do instrukcji dokonywania patnoci za porednictwem platformy PayU.Posiada pola Dla i Od, które mona samodzielnie uzupeni.To dobry pomys na prezent, poniewa.Uczestnictwo wskazanej osoby w warsztatach jest moliwe po zapoznaniu si i zaakceptowaniu przez ni niniejszego Regulaminu.Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i okrelana przez Organizatora.Oznacza to, e w tym czasie naley dokona wyboru warsztatów z dostpnych w zakadce "warsztaty" i zapisa.Ótaczka których jest wiadom, oraz o uczuleniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, które mog mie znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udzia.Wicej informacji pod numerem tel.
Nastpnie omawiamy oczekiwania, pomysy, ustalamy równie, czy nagranie ma by filmowane.
Inne napoje ujte w opisie danych warsztatów) notes kulinarny (przepinik).Uczestnik moe wzi udzia w warsztatach po zapoznaniu si i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.Mczynie, który uwielbia robi sobie tatuae.W trakcie nagrania luxury wellness voucher zwaluwhoeve moemy zarejestrowa obraz z kamery (w jakoci 4K aby nagranie mogo znale si w serwisie, albo na okolicznociowej pycie CD lub DVD.W nastpnym kroku poda kod otrzymany przy zakupie vouchera.Budy 5A 91-610 ód, nIP.Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy Pozna Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu viii Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem, posiadajc numer NIP, numer Regon, o kapitale zakadowym w wysokoci.000.000,00 pln wpaconym w caoci.Na podany przez Uczestnika adres e-mail wysyany jest kod, który Uczestnik moe przekaza dowolnej osobie, która wemie udzia w warsztatach zamiast Uczestnika.Realizator ma równie moliwo kort van adem en hartkloppingen korekty drobnych nieczystoci, czy nierównoci, co skraca cay proces nagrania.Faktury wystawiamy do 7 dni od daty zakupu warsztatów.

Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzcego wiedzy dotyczcej przygotowywanych potraw i praktyczne przewiczenie przygotowywania wybranych potraw.
Uczestnik, który dokona zakupu warsztatów jest informowany o przyjciu zapisu na warsztaty informacj mailow przez Organizatora oraz o przyjciu patnoci przez PayU.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap