logo

Smartphonehoesjes kortingscode november 2018


Voorbeeld: bij opzegging op 10 juni eindigt de overeenkomst een maand later op 31 juli.
Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay.
6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vór de verhuisdatum aan Senicom te zijn opgegeven via het formulier in de online omgeving, na login.MijnAfterPay kun jij jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren.Hiermee kan het Lid gebruik kan maken van door Partners via Senicom aangeboden kortingen en overige diensten door in te loggen via het platform.Ben je al bekend bij AfterPay dan kun je betalen tot een bedrag van 28,95.U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw juiste adres aan Senicom.In de online omgeving.10.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat het Lid de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Senicom meldt.
Alle geschillen die verband houden met deze Voorwaarden en overeenkomsten waarvan deze Voorwaarden deel uit maken, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
Je kunt bij achteraf betalen tot een bedrag van 28,95 als je voor de eerste keer betaalt via AfterPay.
In het geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Partners, dient Lid zich te wenden tot de Partner.10.3 Indien Senicom toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van én of meer verplichtingen uit de met u gesloten overeenkomst, bent u verplicht om Senicom schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen in alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij nakoming van.Alle prijzen en overige informatie op zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.10.2 Senicom is niet aansprakelijk voor vermogensschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.Een koopovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten met de Partner, onder de met Partner overeengekomen voorwaarden.11.3 Bij verschillen havaianas coupon code tussen de informatie op en de informatie van de Partner is de informatie van de Partner leidend.Lidmaatschap op de Voordeelpas.1, om gebruik te kunnen maken van de via door derde partijen (hierna: Partners) aangeboden kortingen en overige diensten, moet de gebruiker (hierna: Lid) zichzelf registreren bij Senicom.U bent gehouden om zorgvuldig met het Lidmaatschap om te gaan.Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens.1 Senicom verwerkt uw persoonsgegevens die u opgeeft bij het aanvragen van het Lidmaatschap.Voor al deze aanbiedingen en acties geldt dat u een overeenkomst sluit rechtstreeks met de Partner.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap