logo

Korting openluchtmuseum ootmarsum


Overige voorwaarden en toepasselijk recht Artikel.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het coupon codes tj maxx Openluchtmuseum, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt de Aanvullende Reserveringsvoorwaarden en de Uniforme Voorwaarden Horeca.
Goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie;.
Het toegangsbewijs niet is verstrekt door het Openluchtmuseum of een daartoe door het Openluchtmuseum bevoegd verklaarde instantie;.
Individueel bezoek, volwassenen 16-64 jaar 6,75 65 5,75 kinderen tot 10 jaar gratis kinderen 10 tot 16 jaar 5,75, museumjaarkaart gratis, groepen vanaf 10 personen : volwassenen en 65 5,25 kinderen 10 tot 16 jaar 4,75 scholen 4,75 busmaatschappijen 4,50 verzorgingstehuizen 3,75, bovenstaande prijzen zijn.Tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven;.Het Nederlands Openluchtmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Het Nederlands Openluchtmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen.Artikel.2, de bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke toegankelijkheid.Overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex;.Rondleiding/Sagenvertellingen, op aanvraag kunnen er rondleidingen, sagenvertellingen en demonstraties van oude ambachten georganiseerd worden.Een glaasje sagenlikeur halverwege de rondleiding of vertelling: 1,00.p.Dit geldt evenzeer indien schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosies of andere buitengewone omstandigheden.Artikel.7 Er is cameratoezicht in het museumcomplex.Eten of drinken te nuttigen in de trams en in besloten ruimten.Artikel.3 In het geval van zeer extreem slechte weersomstandigheden, afgekondigd door politie of knmi, treedt het protocol Weeralarm van het Openluchtmuseum in werking, waarbij besloten kan worden tot gedeeltelijke of gehele ontruiming van het museumcomplex.Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door het Openluchtmuseum ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;.
Door het kopen van een entreebewijs ga je akkoord met de algemene bezoekvoorwaarden van het Nederlands Openluchtmuseum.
Kenmerken van Ontdek het Land van Heeren Boeren.Indien naar het oordeel van de medewerkers van het Openluchtmuseum een bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de bezoekersvoorwaarden of gegeven aanwijzingen en instructies, kan hem of haar de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd zonder dat het Openluchtmuseum tot vergoeding van.De kosten hiervan bedragen 30,00 per rondleider/verteller/ambacht (max.Artikel.2 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Openluchtmuseum aan de bezoeker:.De bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.Artikel.2 De (oorspronkelijke) rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.

In dat geval treedt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.
Artikel.4 De bezoeker is verplicht zich te houden aan deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door, als zodanig herkenbare, medewerkers van het Openluchtmuseum.
Restitutie Artikel.1 Het Openluchtmuseum is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap