logo

Kort tillægsform definition


Udsagnsordets grundform med endelse kaldes kort tillægsform.
Førnutid fortæller om noget, som er sket og er en afsluttet handling, men som også har betydning.
Sæt jeg foran verbet for at finde præteritumformen: kyssede, boede, spiste.
De 250 mest almindelige verber (udsagnsord) redigér redigér wikikode acceptere, afsløre, afvise, ansætte, anvende, arbejde, bede, begrænse, begynde, behandle, behøve, benytte, beskrive, beslutte, bestemme, bestå, besøge, betale, betragte, betyde, bevare, bevæge, blande, blive, bo, bringe, bruge, bryde, brænde, burde, byde, bygge, bære, danne, dele, deltage.
De som ikke kan stå alene i en sætning, og de som kan.De forskellige appartement te huur kort verblijf antwerpen modi er: indikativ som bruges næsten altid.Imperativ (bydemåde) laver man ved at fjerne - e (eller konsonant og - e ) fra grundformen: kys, bo, spis, sms, elsk, cykl.Kan udtrykke en handling løber, leger body en fitshop kortingscode februari 2018 en hændelse indtræffer "synker eller en tilstandsmåde er "bør og som fungerer som prædikat i en sætning.Sæt jeg foran verbet for at finde præsensformen: kysser, bor, spiser, smser, elsker, cykler.Er "ligger" et intransitivt verbum.
I en aktiv sætning er det subjektet ( grundleddet som "gør noget ved" objektet.
Synonym præteritum participium lang tillægsform eller nutids tillægsform, sprog præsens participium, denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5.
Verber kan også inddeles alt efter, om de tager objekt eller prædikat.At man på dansk transformerer en sætning fra aktiv til passiv ved at gøre det direkte objekt til subjekt, tilføje et -s til verbet (eller lave en omskrivning med at blive) og angive aktiv-sætningens subjekt med en præpositionsforbindelse (forholdsordsled).Infinitiver og tillægsformer går under denne kategori.Hun havde tabt sin hat ( havde er hjælpeverbum).Finitte verber bøjes i tempus, og de kan stå alene som verballed i en tekst.

Præteritum participium (kort tillægsform) laver man ved at sætte - t på grundformen eller -et på imperativformen: kysset, boet, spist, smset, elsket.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap