logo

Griffie rechtbank amsterdam kort geding


Rechtbank Zutphen Geen vaste uitspraakdag en uitspraaktijdstip.
Het griffierecht wordt niet verhoogd als de vermeerdering een eis in reconventie betreft.
De aanvraag wordt schriftelijk gedaan door indiening van een ingevuld aanvraagformulier.
4.4 Terechtzitting De terechtzitting vindt plaats op een vaste dag en een vast tijdstip (klik hier voor aanbrengen primark cadeaubon online bestellen zaken op vaste zittingsdag).
De eisverandering of -vermeerdering wordt op schrift gesteld 9 en ter terechtzitting ingediend.Op die concept-dagvaarding zijn de bepalingen van dit reglement met foot locker promo code australia betrekking tot dagvaardingen van toepassing, tenzij de aard van het kort geding waarbij partijen vrijwillig verschijnen, zich daartegen verzet.Rechtbank Middelburg De advocaten binnen het arrondissement Middelburg beschikken over de telefoonnummers van kort gedingrechters.10 10 4 vaste zittingsdag.1 Toepassingsgebied Dit hoofdstuk geldt alleen voor zaken die voldoen aan de volgende voorwaarden: - de zaak wordt aangebracht bij een rechtbank, team of afdeling kanton, die algemeen verlof heeft verleend voor het aanbrengen van zaken op een vaste zittingsdag.Op de website staat altijd de meest recente versie van dit reglement, inclusief de inhoud van de hyperlinks die in de gedrukte versie niet is weergegeven.Indien de uitgebrachte dagvaarding afwijkt van de concept-dagvaarding waarop de dagbepaling heeft plaatsgevonden, dient de eisende partij zo spoedig mogelijk na het uitbrengen van de dagvaarding een afschrift van de uitgebrachte dagvaarding.11.6 Aanwezigheid parketpolitie Indien een partij de aanwezigheid van parketpolitie ter terechtzitting gewenst acht, dient zij hiertoe tijdig schriftelijk een gemotiveerd verzoek bij de voorzieningenrechter.Als de eisen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor hieraan niet in de weg staan, kan het indienen van een niet-tijdig aangekondigde, maar in omvang geringe eis in reconventie of eenvoudig te beoordelen incidentele vordering toch worden toegestaan.Indiening van de aanvraag, de (concept-)dagvaarding en overige berichten en stukken geschiedt als volgt: door toezending per post aan de griffie van de rechtbank ; door afgifte aan de Centrale Balie van de rechtbank,of per telefax, mits het faxbericht niet meer dan in totaal.
Rechtbank Leeuwarden Het telefoonnummer voor spoedeisende gevallen is (058).
17.2 Bijlage II: telefoon- en faxnummers administratie kort gedingen rechtbank Alkmaar telefoonnummer (072) faxnummer kort tot halflang haar opsteken (072) rechtbank Almelo telefoonnummers (0546) / (0546) faxnummer (0546) rechtbank Amsterdam telefoonnummer (020) faxnummer (020) rechtbank Arnhem telefoonnummer (026) faxnummer (026) rechtbank Assen telefoonnummer (0592) faxnummer (0592) rechtbank Breda telefoonnummer (076).
M Bij andere rechtbanken beschikt de (Raad van Toezicht van de) Orde van Advocaten dan wel de deken veelal over een lijst met op dit punt relevante telefoonnummers.Met deze bepaling wordt duidelijk gemaakt dat de vordering niet kan worden ingesteld als de eisende partij de zaak (vór de zitting) intrekt.Indien geen advocaat van de partij bekend is, verzendt de verzoekende partij het bericht rechtstreeks aan deze partij.Gedaagde (partij de partij die is gedagvaard en de partij die vrijwillig ter terechtzitting verschijnt of, in reconventie, zich verweert tegen de eis in reconventie;.17 Bijlagen.1 Bijlage I: behandeling kort gedingen in sector familie Op dit moment vindt bij geen enkele rechtbank met een afzonderlijke sector familierecht de administratieve behandeling van familierechtelijke kort gedingen plaats door de administratie van de sector familierecht.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap